HEIMAN - Bezpieczny dom

Oferta  Heiman

 Oferta Broadlink

Na początku 2017 roku firma Foxytech Sp. z o.o., będąca spółką zależną polskiego producenta przyrządów pomiarowych, firmy Sonel S.A., wprowadziła na rynek szereg urządzeń dla inteligentnych domów i mieszkań. W ofercie tej znajdują się między innymi produkty firmy Heiman, które poprawiają poziom bezpieczeństwa życia oraz codziennego użytkowania mieszkań i domów .

System Heiman

Podstawowym urządzeniem systemu jest inteligentna bramka, będąca centralnym sterownikiem całego systemu i współpracująca z różnymi czujnikami rozmieszczonymi w całym budynku. Wszystkie urządzenia działają w systemie plug and play, czyli podłączasz i używasz, bez konieczności wykonania jakiejkolwiek instalacji kabli czy przewodów. Transmisja odbywa się bezprzewodowo poprzez Wi-Fi i oraz protokoły transmisji ZigBee i Z-Wave. Użytkownik steruje elementami systemu poprzez ogólnie dostępną, bardzo przyjazną w obsłudze, aplikację Smart Home zainstalowaną w telefonie lub tablecie.

Bramka ZigBee Heiman

Pierwszą grupą urządzeń są detektory, popularnie nazywane czujnikami, które monitorują zagrożenia w obiekcie. Komunikują się one poprzez protokół transmisji ZigBee z inteligentną bramką, przekazując
informację o wystąpieniu zagrożenia lub niebezpieczeństwa.  Są to detektory dymu, tlenku węgla oraz czujnik gazu. Po uzyskaniu informacji z czujnika o zagrożeniu inteligentna bramka włącza sygnał dźwiękowy o dużym natężeniu i sygnał świetlny w postaci migających diod i jednocześnie wysyła poprzez Wi-Fi alarm do aplikacji zainstalowanej na tablecie lub  smartfonie. Dzięki temu możliwa jest szybka reakcja i zlikwidowanie zagrożenia zdrowia, a czasami nawet życia ludzkiego.

Czujnik dymu ZigBee Heiman

Czujnik Gazu ZigBee Heiman

Komu z nas nie przytrafiła się przykra przygoda z zalaniem mieszkania przez pęknięty wąż pralki bądź niezakręcony kran? Jeżeli moglibyście szybciej zareagować, straty byłyby nieporównywalnie mniejsze. Zapewnia to inteligentny czujnik zalania wodą. Zainstalowany w miejscu możliwego wycieku po jego wystąpieniu natychmiast wysyła poprzez inteligentną bramkę powiadomienie do aplikacji, co umożliwia podjęcie bezzwłocznych działań minimalizujących straty.

Czujnik zalania ZigBee Heiman

 Zupełnie podobna jest zasada działania inteligentnego detektora ruchu. Wbudowany w nim czujnik podczerwieni reaguje na temperaturę ciała ludzkiego bądź zwierząt domowych. Dzięki temu uzyskujemy informację o nieproszonych gościach w naszym domu. Możemy również wykorzystać ten sygnał do sterowania poprzez inteligentną bramkę automatycznymi załączeniami odbiorników elektrycznych. Po otwarciu drzwi i wykryciu domownika w mieszkaniu system może automatycznie załączyć oświetlenie lub dowolne urządzenie podłączone do sieci poprzez inteligentną wtyczkę, o której będzie mowa w dalszej części artykułu.

Czujnik ruchu ZigBee Heiman

Ostatnim z detektorów w ofercie jest inteligentny detektor temperatury i wilgotności, dzięki któremu możemy w sposób  ciągły monitorować te parametry w domu czy mieszkaniu.

Czujnik temperatury ZigBee Heiman

 Niekoniecznie w celu uzbrojenia całego systemu alarmowego jesteśmy zmuszeni korzystać z aplikacji zainstalowanej w smartfonie, ale równie dobrze możemy użyć inteligentnego pilota. Umożliwia  on nam uzbrojenie całego systemu za pomocą jednego przycisku.  

Pilot ZigBee Heiman

Drugim, bardzo podobnym i oferowanym w tej samej obudowie urządzeniem jest inteligentny przycisk alarmowy. Nietrudno wyobrazić sobie sytuację gdy małe dziecko lub osoba w wieku seniora potrzebuje pomocy a użycie telefonu bywa kłopotliwe lub czasami wręcz niemożliwe. Szybkie wezwanie pomocy zapewni naciśnięcie przycisku SOS na pilocie. Sygnał ten poprzez inteligentną bramkę dotrze do naszego telefonu i zaalarmuje, że ktoś z naszych bliskich potrzebuje pomocy.

Pilot SOS ZigBee Heiman

Na zakończenie o najnowszym i bardzo ciekawym urządzeniu w ofercie.  Jest to inteligentna wtyczka z pomiarem zużycia energii elektrycznej. Można ją wykorzystać jako zwykły programator czasowy do sterowania pracą odbiorników elektrycznych w określonych przedziałach czasowych w ciągu doby.  Można również zaprogramować czas pracy urządzenia, po upływie którego nastąpi jego wyłączenie. Najciekawszą  jednak opcją sterowania załączeniami jest możliwość zdalnego załączenia bądź wyłączenia np. grzejnika elektrycznego, w dowolnej chwili z aplikacji zainstalowanej na smartfonie czy tablecie poprzez Wi-Fi. Dodatkowo inteligentna wtyczka dokonuje pomiaru zużytej energii elektrycznej. Wartość skonsumowanej energii można na bieżąco obserwować w aplikacji w postaci wykresu zużycia tygodniowego, miesięcznego lub rocznego. Wprowadzając do aplikacji cenę za jednostkę energii elektrycznej mamy gotową kalkulację kosztów pracy konkretnego odbiornika. Możemy więc tak sterować pracą urządzenia aby zoptymalizować koszty.

Inteligentna wtyczka WiFi z pomiarem  Heiman

Powyższy system jest bardzo ciekawą propozycją dla wszystkich.  Zarówno dla tych, którzy  zakupili swe mieszkania lub wybudowali domy w czasach gdy o inteligentnych budynkach mało kto jeszcze słyszał, jak i dla nowoczesnych budynków, poprzez minimalizację kosztów na poziomie projektowania i budowy instalacji.